gggg

فیلم آموزش آهنگ تولد روی کیبورد ارگ

آگوست 9, 2016 11130 17 بدون دیدگاه

توضیحات

می خواهم به شما یاد بدهم چطور روی کیبورد آهنگ “تولدت مبارک” را بزنید. اگر سرعت برای شما زیاد است می توانید ویدئو را متوقف کنید. اولین خط به این ترتیب است، C C D C F E. خط دوم به همین صورت است اما به جای F، G می زنیم. حالا هر دو C را می زنم، انگشتانم را باز می کنم، C C C A F E D. سپس به B فا می رویم. B فا، A F G F. یک بار دیگر پشت سر هم می زنم. امیدوارم لذت برده باشید و بتوانید با کیبورد آهنگ تولد بزنید.

هنر