gggg

فیلم آموزش تکنیک انگشت دوانی روی پیانو

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵ 5646 14 بدون دیدگاه

توضیحات

من ریچل، پیانیست و مدرس پیانو هستم. امروز می خواهم روش دواندن سریع انگشت ها روی پیانو را یاد بدهم. افراد تصور می کنند این کار به راحتی گرم کردن غذا در مایکروویو است، درواقع نیاز به تمرین، صرف وقت و تمرین مهارت دارد. امروز چندین نکته به شما یاد می دهم. مهم ترین نکته پنجه زنی است. این کار را بدون پنجه زنی هم می توان انجام داد. در این صورت پنجه زنی را برای مهارت یاد بگیرید. من توصیه می کنم همه مهارت ها را یاد بگیرید و تمرین کنید. تعدادی پنجه زنی پیشرفته هست که مخصوص برخی نواختن ها است مثل پنجه زنی هایی که در مهارت های ماژور می بینیم. در C به این صورت پنجه زنی را شروع می کنیم، انگشت ۱ روی C، ۲ روی E، ۳ روی D، یک حرکت برای رفتن به F، باقی انگشت هایم آماده اند باقی کلیدها را بگیرند. به نظر ساده می آید، اما اگر بخواهم انگشت دوانی کنم باید این مهارت را به دست بیاورم. این روش برای همه ترکیباتی که بخواهید بزنید یکسان است. همه ترکیب ها قرار نیست ماژور باشند. اما قوانین یکسان می ماند. پس این ها را تمرین کنید و وقتی یک قطعه موسیقی به شما داده می شود، ببینید پنجه زنی تعیین شده در نت چیست، اگر نیازی بود پنجه زنی موجود در نت را براساس پنجه زنی هایی که آموختید تغییر بدهید. این ها تکنیک هایی بود که به شما کمک می کند انگشت دوانی سریعی روی پیانو انجام بدهید.

هنر