gggg

فیلم آموزش نواختن پیانو

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵ 2427 15 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام،امروز با آموزش نواختن پیانو همراه شما هستیم.

اگر راست دست هستید دقیقا همین حالت دست ها را حفظ کنید، دست راست را روی G ببرید، این نقطه آخر بود، فقط دست را برمی دارید و چند کلید این طرف تر می برید.

دست چپ هم به این حالت روی C مانده بود، حالا با دست چپ F را بگیرید، سپس G، دوباره روی C بروید.

در بخش بعدی دست چپ را ثابت روی C بگذارید، همینطور کلیدها را فشار بدهید و اگر خواستید اکتاوها را بالا و پایین کنید ولی دست را از روی C برندارید.

حالت دست راست دقیقا مثل ابتدای آهنگ است ولی انگشت وسط بسته می شود، فقط انگشت اولی و آخری کار می کنند.

خیلی راحت است، یک بار دیگر.

دست راست را حرکت می دهید، به اینجا که برسد می توانید انگشت وسطی را باز کنید.

سرانجام دست چپ را روی G ببرید.

برای درس امروز تا همینجا کافی است.

یک بار دیگر همه مراحل امروز را اجرا می کنم.

در این لحظه دست چپ روی G می رود.

درس جلسه قبلی و جلسه امروز را تمرین کنید و سعی کنید پشت سر هم بگذارید تا کل آن را با هم بزنید.

هنر