gggg

تست هوش

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ 978 10 بدون دیدگاه

توضیحات

انجام این تست غیرممکن است. ۲ کار ساده باید انجام بدهید، همه اعداد را جمع کنید، تصاویر را تا پایان ویدئو در ذهن داشته باشید. هیچ یادداشتی برندارید، ویدئو را متوقف نکنید. موفق باشید.

۲۵، ۳، ۸، تصویر، ۲، ۹، ۴، ۱، ۴۰، تصویر، ۱۵، ۷، ۶، تصویر، ۵، ۲، ۷، ۸، ۳۰، تصویر، ۱۳، ۶، ۵، تصویر، ۷، ۸، ۲، ۷، ۲۷، تصویر، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۳۷، ۸۷٫ حالا نتیجه آزمون را ببینید. ویدئو را متوقف کنید، جمع اعداد و تصاویری که دیدید را روی کاغذ بنویسید. جمع اعداد می شود : ۴۴۷٫ ۶ تصویر نمایش داده شد که به این ترتیب بودند. اگر پاسخ شما صحیح بود، پس شما نابغه هستید. این آزمون را برای دوستانتان بفرستید.

هوش