gggg

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵ 4110 15 بدون دیدگاه

توضیحات

تعریف نمادها به این شرحه : نماد شیمیایی کدهایی هستن که به عناصر شیمی تعلق دارن. اکثر اوقات مشتقی از نام اون عنصر هستن، اما برخی اوقات از نام لاتین یا یونانی اون عنصر گرفته شدن. بعضی از این عناصر و نمادهای اون ها رو بررسی می کنیم. اگه نماد یک عنصر شیمیایی فقط یک حرف داشته باشه، اون حرف به صورت حرف بزرگ نوشته میشه. به طور مثال نماد شیمیایی عنصر پتاسیم حرف K هست که با حرف بزرگ نوشته شده. نماد عنصر تنگستن حرف W هست و عنصر کربن با حرف C مشخص میشه. اگه این نمادها ۲ تا حرف داشته باشن، حرف اول همیشه بزرگ و حرف دوم همیشه کوچک نوشته میشه. به طور مثال برای عنصر کلر نماد Cl رو داریم، برومین با Br مشخص میشه و سدیم با Na. شاید فکر کنید چرا حرف دوم عنصر سدیم a هست که توی این کلمه اصلا وجود نداره. این نماد جزء دسته نمادهایی محسوب میشه که از نام لاتین یا یونانی گرفته شده. برخی نمادهای لاتین و یونانی رو بررسی می کنیم. عنصر آهن با نماد Fe مشخص میشه که کاملا بی ربط به نظر میاد، به این دلیله که نام لاتین این عنصر Ferrum (فِرِم) هست پس نماد این عنصر از اینجا نشات گرفته. عنصر نقره با نماد Ag مشخص میشه که از کلمه یونانی Argentum (آرجِنتوم) گرفته شده. نام لاتین سدیم natrum (نیتروم) هست، نام لاتین پتاسیم کالیوم هست، عنصر روی هم با نماد Sn مشخص میشه که نام لاتین اون stannum (استنوم) هست. نام لاتین عنصر سرب پلام بام هست و نماد اون Pb. جیوه نام لاتین hydrargyrum هست و نماد اون Hg. نام لاتین تنگستن wolfram هست و نماد اون W. عنصر طلا نام لاتین aurum داره و نماد Au. عنصر آنتیمون نام لاتین stibium و نماد Sb داره. پس نماد برخی عناصر شیمیایی که ظاهر عجیبی دارن به این دلیله که از ریشه لاتین و یونانی گرفته شدن.

درسی