gggg

ورزش ۵ دقیقه ای برای شکم صاف و عضلانی

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 2095 17 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام. تو این حالت رو زمین دراز بکشید و شروع کنید. ۱۰ تا درازنشست نیمه. ۱۰ تا دراز نشست تو حالت پلنک. ۱۲ تا پلنک از پهلو. ۱۰ تا حرکت بلند کردن پاها از زمین به طور عمودی. ۱۰ حرکت پروانه نشسته. ۱۵ حرکت لمس نوک پا با دست. ۱۵ حرکت قیچی پا با فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین. ۱۰ ثانیه ثابت نگه دارید. ۱۰ بار پاها رو توی شکم خم کنید. ۱۲ بار حرکت سوپرمن. تو حالت پلنک با هر پا ۸ بار از زمین بلند شید. ۱۰ بار پاها رو به طور متقاطع از زمین بلند کنید. این هم از ورزش ۵ دقیقه ای شما برای یک شکم عضلانی. ممنون که تماشا کردید.

ورزشی