gggg

ورزش خانگی جلوبازو و سینه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵ 2040 26 بدون دیدگاه

توضیحات

۶ الی ۱۰ تا شنای هلالی. ۶ الی ۱۰ تا شنای جلوبازو. ۱۰ الی ۱۵ تا شنای عریض. ۱۰ الی ۱۵ تا شنای الماسی. بین هر تمرین ۱ دقیقه استراحت کنید. بعد از تمام کل ورزش ۳ الی ۴ دقیقه استراحت کنید. کل ورزش رو ۳ دور تکرار کنید.

ورزشی