رمز و راز دنیای جواهرات

مهر ۱۲, ۱۳۹۵ 292 23 بدون دیدگاه

توضیحات

کمپانی GIN یک مقیاس برای درجه بندی شفافیت تعریف کرده که شامل ۱۱ رده مختلف میشه و از رده بی نقص شروع میشه و همین طور به پایین میاد. الماس ها با یک ذره بین هایی ۱۰ برابر دید عادی دسته بندی می شوند.

بانوان