gggg

مشکلات مادرزادی مغزی در نوزادان وجراحی های مربوط به آن

مهر ۱۴, ۱۳۹۵ 794 11 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با مشکلات مادرزادی مغزی در نوزادان وجراحی های مربوط به آن آشنا میشوید.

پزشکی