gggg

تقابل تئوری ،فرضیه و قانون

مهر ۱۷, ۱۳۹۵ 816 9 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با تقابل تئوری ،فرضیه و قانون آشنا میشوید.

دانستنیها