gggg

تقابل تئوری ،فرضیه و قانون

مهر ۱۷, ۱۳۹۵ 720 8 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با تقابل تئوری ،فرضیه و قانون آشنا میشوید.

دانستنیها