gggg

نوشابه انرژی زا

مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 575 5 بدون دیدگاه

توضیحات

مطالعات متخصصان قلب نشان میدهد که نوشابه های انرژی زا باعث افزایش فشارخون و بیماری های قلبی میشود. در این تحقیقات از ۲۵ داوطلب بین ۱۹ تا ۴۰ ساله که سالم بودند خواسته شد تا نوشابه انرژی زا بخورند ونتایج نشان داد که پس از مصرف نشابه انرژی زا میزان فشار خون افزایش پیدا کرده و ضربان قلب شدیدتر می شود که این عوامل ناراحتی های قلبی را به دنبال دارد.

پزشکی