مخاطبین در جمیل

آبان ۸, ۱۳۹۵ 347 5 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

کامپیوتر