gggg

افکار در رشد یک نوع بسیار خاص از تومورهای مغزی موثر است

آبان ۱۹, ۱۳۹۵ 1542 18 بدون دیدگاه

توضیحات

افکار در رشد یک نوع بسیار خاص از تومورهای مغزی موثر است. این مطالعه نشان میدهد هرچه افراد زمان بیشتری را برای تفکر در مسائل مختلف صرف کنند بافت غیر طبیعی این تومور خاص بزرگتر میشود. محققان احتمال میدهند که تومورها سیگنال های شیمیایی را به خود انتقال میدهند، که سلول های تومور از این سیگنالها استفاده کرده و مدام بزرگ و بزرگ تر میشوند.

پزشکی