gggg

اهمیت کتاب خواندن والدین برای کودکان

آبان ۱۹, ۱۳۹۵ 862 5 بدون دیدگاه

توضیحات

مطالعات جدید نشان میدهد کتاب خواندن برای کودکان کم سن وسال با بروز فعالیت هایی در مغز آنها مرتبط است که این موضوع اهمیت کتاب خواندن والدین برای کودکان را مشخص میکند. خواندن کتاب در مرحله رشد و پیش از رفتن به مهد کودک تاثیر معنا داری بر روی توانایی پردازش داستان ها در مغز کودکان دارد.

پزشکی