شناسایی مولکولی که در احیای کبد انسان نقش اساسی ایفا می کند

آبان ۱۹, ۱۳۹۵ 488 7 بدون دیدگاه

توضیحات

محققان موفق به شناسایی مولکولی شدند که در احیای کبد انسان نقش اساسی ایفا میکند. بر اساس یافته های به دست آمده این مولوکول میتواند مزایای دارویی مهمی برای بیمارانی که پیوند کبد انجام داده اند یا بیماری کبد دارند تاثیر داشته باشد. دانشمندان دریافتند که این مولکول همچنین میتواند به احیای کبد حتی پس از حذف عضو یا پس از آسیب های ناشی از الکل کمک کند.

پزشکی