gggg

تعمیر مشکل سرد نکردن یخچال

آبان ۲۵, ۱۳۹۵ 20265 43 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با  تعمیر یخچال آشنا میشوید.

مشاغل