ارتباط بین گوش کردن موسیقی با عملکرد افراد

آبان ۲۹, ۱۳۹۵ 475 8 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با ارتباط بین گوش کردن موسیقی با عملکرد افراد آشنا می شوید.

پزشکی