gggg

با تفاوت بین مدیران برون گرا و درون گرا آشنا شویم

آبان ۲۹, ۱۳۹۵ 1003 6 بدون دیدگاه

توضیحات

افراد برون گرا افرادی جسور و با اعتماد به نفس هستند و چون خوب صحبت میکنند میدانند چگونه بر دیگران مسلط شوند. درون گرا ها با خودداری و محتاط بودنشان شنونده های خوب و حلال مشکلات هستند. اگرچه فکر میکنیم که افراد برون گرا افرادی مناسب برای مدیریت هستند اما تحقیات نشان میدهد که لزوما اینگونه نیست و باید از افراد درون گرا و بورن گرا با هم استفاده شود تا نقا ط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.

پزشکی