gggg

خطرات تلفن همراه را بشناسیم

آبان ۲۹, ۱۳۹۵ 863 5 بدون دیدگاه

توضیحات

تلفن های همراه همه جا هستند و خیلی از افراد ادعا می کنند که نمیتوانند بدون آنها زندگی کنند. ولی آیا تلفن های همراه بی خطر هستند؟ محققان در کشورهای مختلف و از سال ورود موبایل به بازار مشغول بررسی هستند. آنها در طول سالها مواردی برای استفاده از تلفن همراه و ارتباط  آن با سرطان مغزی را در مکان های مختلف بررسی کردندو بعد از چند دهه تحقیق بر روی هزاران نفر جوابی که به دست آمد تقریبا منفی بود و در تحقیقات بعدی نیز این نتیجه حاصل شد که هیچ خطری در استفاده از تلفن های همراه وجود ندارد ولی …

پزشکی