gggg

انرژی زمین

آذر ۱, ۱۳۹۵ 908 12 بدون دیدگاه

توضیحات

جهان ما مقدار محدودی انرژی دارد که نه ایجاد می شود و نه از بین می رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود. انرژی سیاره ما از منابع خارجی و داخلی تامین می شود مثلا انرژی چرخشی از چرخش به دور خود زمین شکل می گیرد. خورشید مهم ترین منبع انرژی خارجی است که برای جلبک ها و گیاهان بسیار ضروری است. ما انسان ها انرژی را با روش های مختلفی مثل سوخت فسیلی، هسته ای و … تامین میکنیم. در حال حاضر تقاضای انرژی در زمین درحال افزایش است … .

دانستنیها