gggg

راز و رمزهای باستان شناسی

آذر ۱, ۱۳۹۵ 2089 22 بدون دیدگاه

توضیحات

دانشمندانی هستند که کار آنها پیدا کردن وسایل باستانی است که به آنها باستان شناس میگویند. باستان شناسان هنگامی که سرنخی بر روی زمین پیدا میکنند زمین را حفر میکنند تا بتوانند به نتایج بزرگتری برسند. باستان شناسان بعد از پیدا کردن مقبره ها و وسایل آنها را به آزمایشگاه برده و با آزمایش روی آنها به نتیجه های مهمی می رسند. باستان شناسان برای پیدا کردن اطلاعات باستانی بیشتر از فضا نیز استفاده میکنند.

دانستنیها