کمک های اولیه درس بررسی پانسمان دست

آذر ۲, ۱۳۹۵ 926 6 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با کمک های اولیه آشنا می شوید.

پزشکی