gggg

کمک های اولیه درس سوختگی

آذر ۲, ۱۳۹۵ 768 16 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با کمک های اولیه آشنا می شوید.

پزشکی