gggg

آموزش بسکتبال درس استفاده از تکنیک بک دور

آذر ۱۳, ۱۳۹۵ 2402 9 بدون دیدگاه

توضیحات

بک دور دربسکتبال زمانی استفاده میشود که میخواهید از دست مدافعی که جلوی شما گارد گرفته و مانع حرکت شما را میشودفرار کنید و از اون رد بشید. منظور از غلبه زمانی استکه بازیکن مهاجم توپ را به حساسترین منطقه از زمین رسانده و بازیکن دیگه در شرایطی است که میتواند توپ را در حلقه بندازد و بازیکن رقیب به شما اجازه نمیدهد که به هدف خود برسید بنابراین باید از بک دور استفاده کنید تا بتوانید دیوار دفاعی رو شکسته و توپ ر به حلقه برسانید

ورزشی