gggg

تاریخچه ساعت

آذر ۱۳, ۱۳۹۵ 1919 32 بدون دیدگاه

توضیحات

چرا تو دنیا این همه مناطق زمانی مختلف است؟ اولین شکل ثبت زمان با ساعت آفتابی بود که مال ۵۰۰۰هزار سال پیش است ولی خب ساعت های آفتابی هم به خورشید احتیاج داشتند و در شب کار نمیکردند. ابزار های زیادی در طول این سال ها برای تخمین زمان استفاده میشدند مانند شمع وعود یا ساعت شنی. ساعت مکانیکی در قرن ۱۳ اختراع شد .امروز اساس زمان علمی شمارش پیوسته ثانیه ها است.

دانستنیها