ملزومات انرژی

آذر ۱۳, ۱۳۹۵ 630 26 بدون دیدگاه

توضیحات

جهان انرژی خیلی عجیب و پیچیده است. اغلب اوقات ما کلمات انرژی و توان را به جای یکدیگر به کار میبریم که کاملا اشتباه میکنیم. انرژی توسط واحد های ژول و کالری و… اندازه گیری میشود و توان توسط واحد وات، کیلو وات و… اندازه گیری میشود. انرژی توان نیست اما توان ضرب در زمان انرژی میشود.ما نمیتوانیم انرژی را بسازیم ولی آن را از حالتی به حالت دیگر تبدیل میکنیم.

سایر