gggg

قدیمی ترین موجودات زنده در جهان

آذر ۱۵, ۱۳۹۵ 754 13 بدون دیدگاه

توضیحات

بیشترین سنی که یک انسان عمر کرد۱۲۲ سال بوده.اما یک درخت درحدود ۱۰۰هزار سال عمر داشته و اکنون هم زنده است. موجودات قدیمی یا پیر زشت هم هستند. حتی برای مسن ترین فرد روی زمین هم مرگ در یک چشم به هم زدن اتفاق میافتد. باکتری های همراه یک شهاب سنگ قدیمی ترین موجودات روی زمین هستند. هرکدام از این موجودات زنده و قدیمی داستان های خودشون را دارند.

دانستنیها