gggg

کم خونی و کمبود آنزیم ،کمبود G6PD

آذر ۱۵, ۱۳۹۵ 550 8 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با کم خونی  آشنا میشوید.

پزشکی