gggg

آیا افراد با سوخت و ساز بالا کالری بیشتری مصرف می کنند؟

آذر ۱۷, ۱۳۹۵ 539 5 بدون دیدگاه

توضیحات

میزان سوخت وساز پایه مقدار کالری که بدن در هنگام استراحت برای حفظ کارکردهای معمولی بدن استفاده میکند و میزان سوخت و ساز پایه یا BMRدر صورتی که فرد دارای توده ماهیچه ای بیشتری باشد بالاتر میرود. هایپرمتابولیسم یک لغت تکنیکی که برای توصیف افرادی به کار میرود که سوخت و ساز آنها، از حد میزان سوخت و ساز پایشون بیشتر است… .

پزشکی