gggg

تست تنفسی در تشخیص سرطان معده

آذر ۱۷, ۱۳۹۵ 1208 4 بدون دیدگاه

توضیحات

دانشمندان نوعی تست تنفسی را ابداع کردند که به زودی میتوان از آن در تشخیص زود هنگام سرطان معده کمک گرفت. بیشتر موارد سرطان معده متاسفانه در مراحل پیشرفته آن تشخیص داده میشود، زمانی که برای درمان بیمار خیلی دیر است و تاکنون روش مناسبی برای تشخیص زودهنگام این بیماری مهلک پیدا نشده است. روش جدید بر مبنای تکنولوژی نوینی است که… .

پزشکی