gggg

خاصیت انتی اکسیدانی شیره خرما

دسامبر 7, 2016 2124 11 بدون دیدگاه

توضیحات

تحقیقات جدید نشان داده است که شیره خرما دارای ترکیبات شیمیایی خاص ضد باکتری در برابر بیماری ها است و خاصیت آنتی اکسیدانی دارد.بررسی خاصیت ضد باکتری خرما مشخص کرد که این ماده خاصیت بیشتر و سریعتری برای درمان زخم ها در مقابل عسل دارد. البته این خاصیت ضد اکسیدانی در ترکیبات مصنوعی شیره خرما وجود ندارد.

پزشکی