تشکیل آنوریسم و فیزیولوژی

دی ۹, ۱۳۹۵ 503 10 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آنوریسم آشنا مي شويد.

پزشکی