gggg

جراحی کاشت مو

دی ۹, ۱۳۹۵ 1009 10 بدون دیدگاه

توضیحات

موی پشت سر کوتاه میشه و زخمی به عمق ۱ میلیمتر ایجاد میشه. دقیقا ۱ سانتیمتر پایین تر از این زخم یک زخم با همون عمق ایجاد میشه. با قیچی پوست، زخم ها ۴ میلیمتر باز میشن تا هیچ آسیبی به موی پیوندی اون قسمت وارد نشه، این نوار پوست برداشته میشه. این جای زخم که ۱ میلیمتر عمق و ۱ میلیمتر عرض داره از لبه پایینی جدا میشه. این ۲ لبه با کمترین روی هم افتادگی و جای زخم به هم دوخته میشن. یک نوار خیلی باریک از پوسته جدا شده از سر برداشته میشه. زیر میکروسکوپ ۳ واحد فولیکولی مو ایجاد میشه. حفره ۴ میلیمتری تو جهت رشد مو ایجاد میشه. نقاط دریافت کننده موی جدید با رنگ مشخص میشه. ساقه های جدید مو که ریشه هم دارن تو جهت طبیعی رشد مو وارد این نقاط میشه.

پزشکی