سیستم هضم قند

دی ۱۱, ۱۳۹۵ 425 7 بدون دیدگاه

توضیحات

تو پروسه هاضمه اغلب غذایی که خوردیم تبدیل به گلوکز میشه یا همون قند خون. گلوکز توی خون گردش می کنه و سلول های بدن از اون استفاده می کنن. اما سلول ها به تنهایی قادر به جذب گلوکز نیستن. ماده ای به نام انسولین که از لوزالمعده ترشح میشه باید ابتدا روی سلول ها جذب بشه.

پزشکی