gggg

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

دی ۱۹, ۱۳۹۵ 645 7 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی استفاده از ضمایر در جمله آشنا مي شويد.

زبان