تعمیر ساعت ، ساخت بدنه ساعت درس ۵

بهمن ۴, ۱۳۹۵ 724 21 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با ساخت بدنه ساعت آشنا مي شويد.

مشاغل