تعمیر ساعت ، ساخت بدنه درس ۴

بهمن ۴, ۱۳۹۵ 440 14 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با ساخت بدنه ساعت آشنا مي شويد.

مشاغل