gggg

آموزش جدول سودوکو

بهمن ۶, ۱۳۹۵ 4866 23 بدون دیدگاه

توضیحات

سودوکو از ۹ جدول که هر کدام شامل ۹ خانه هستند تشکیل شده است که می‌بایست با استفاده از اعداد یک تا نه تمامی خانه‌های پازل پر شوند. با توجه به قوانین بازی سودوکو نباید در هر ستون و هر سطر و در هر بلوک ۹ تایی، عدد تکراری داشته باشیم. تمرکز و آرامش دو عامل مهم برای حل پازل سودوکو است. در این فیلم آموزشی قوانین جدول سودوکو و نحوه باز یآن آموزش داده می شود.

 

هوش