gggg

آموزش بسکتبال درس یادگیری حرکت فید-اوی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 1189 10 بدون دیدگاه

توضیحات

حرکت فید_اوی می تواند در تمام قسمت های زمین استفاده شود.

در این حرکت همانطور که توپ را می اندازیم باید از مدافع فاصله بگیریم.

خیلی مهمه است که در هنگام حرکت فید_اوی بتوانید کنترل بدن و تعادل پاها را حفظ کنید.

در این فیلم آموزشی نحوه انجام حرکت فید_اوی به صورت صحیح را آموزش میدهیم.

ورزشی