آموزش بسکتبال درس یادگیری حرکت فید-اوی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 332 4 بدون دیدگاه

توضیحات

حرکت فید_اوی می تواند در تمام قسمت های زمین استفاده شود.

در این حرکت همانطور که توپ را می اندازیم باید از مدافع فاصله بگیریم.

خیلی مهمه است که در هنگام حرکت فید_اوی بتوانید کنترل بدن و تعادل پاها را حفظ کنید.

در این فیلم آموزشی نحوه انجام حرکت فید_اوی به صورت صحیح را آموزش میدهیم.

ورزشی