gggg

حیات بی نهایت با عدد پی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 1513 23 بدون دیدگاه

توضیحات

برای اندازه گیری محیط دایزه باید از عدد پی استفاده کنیم.

نسبت محیط بر قطر همواره یک عدد ثابت است بدون توجه به اینکه دایره بزرگ و یا کوچک باشد.

عدد پی از۴۰۰۰سال پیش استفاده می شده.

اما هنوز هم هیچوقت به رقم دقیق عدد پی نرسیده ایم.

برای بیشتر استفاده های علمی شما به ۴۰ رقم بعد از اعشار عدد پی نیاز دارید.

دانستنیها