خطای شنیداری

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 1144 13 بدون دیدگاه

توضیحات

آیا می توانید خطای شنیداری را تشخیص دهید؟

بینایی بر روی خطای شنیداری تاثیر دارد و همچنین شنوایی هم بر روی بینایی تاثیر دارد.

خطای شنیداری مختلفی در این ویدیو توضیح داده می شوند که هر کدام از آنها به گونه ای بر روی شنوایی ما تاثیر دارد

و شما میتوانید خطاهای شنیداری خود را با این راهکارها آزمایش کنید.

دانستنیها