gggg

خطای شنیداری

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 1956 19 بدون دیدگاه

توضیحات

آیا می توانید خطای شنیداری را تشخیص دهید؟

بینایی بر روی خطای شنیداری تاثیر دارد و همچنین شنوایی هم بر روی بینایی تاثیر دارد.

خطای شنیداری مختلفی در این ویدیو توضیح داده می شوند که هر کدام از آنها به گونه ای بر روی شنوایی ما تاثیر دارد

و شما میتوانید خطاهای شنیداری خود را با این راهکارها آزمایش کنید.

دانستنیها