gggg

ساخت درخت بادکنکی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 1113 10 بدون دیدگاه

توضیحات

من از این پایه ۵ تکه ای استفاده می کنم.

در هر سری بادکنک ۴ تایی، بادکنک ها ۲۷ بار باد میشن.

ردیف بعدی به همین صورته ولی هر بادکنک ۱۷ بار باد میشه.

۶ ردیف بعدی، هر ردیف ۴ بادکنک داره که هرکدوم ۱۰ بار باد میشه.

۱ بادکنک نوک پایه بذارید.

۴ سری بادکنک ۴ تایی هرکدوم ۱۷ بار باد میشه.

این ۲ تا بادکنک ۱۰ بار باد میشه.

۲ تای بعدی ۶ بار باد میشه.

من ۶ سری که جمعا میشه ۹۶ بادکنک استفاده کردم.

۶ سری دیگه مثل همین بسازید و تو هر ۹۶ بادکنک ۴ و ۳ بار پمپ باد استفاده کنید.

۶ سری با ۳ و ۴ پمپ باد رو اضافه کنید.

هنر