gggg

ساخت عنکبوت بادکنکی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 1944 15 بدون دیدگاه

توضیحات

۱۷ بار باد کنید.

۶ بار باد کنید.

بادکنک های سوسیسی رو ۵ بار باد کنید.

در آخر کمی از هوای اون رو خالی کنید.

با ماژیک اجزای صورت رو بکشید.

هنر