gggg

فیزیک و جنگ های فضایی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ 725 10 بدون دیدگاه

توضیحات

در فضا هیچ صدایی شنیده نمی شود.

برای وارد شدن به کهکشان و جنگ های فضای از روش های خاصی استفاده می شود.

جنگنده های فضایی در حال حرکت به حرکت ادامه می دهد و از موتور ها برای شتاب گرفتن در حرکت استفاده می کردند.

در فضا هیچ اتمسفری وجود ندارد و برای از بین بردن یک سیاهر باید چیزی مانند شهاب سنگ به طرفش پرتاب کنید.

در جنگ های فضایی سرعت نور یک مزیت محسوب می شود.

دانستنیها