بافتن جوراب درس ۵

اسفند ۵, ۱۳۹۵ 695 10 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش بافتن جوراب آشنا مي شويد.

مشاغل