آموزش ورزش اسکی درس پوشیدن چکمه

اسفند ۸, ۱۳۹۵ 433 5 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با پوشیدن چکمه آشنا مي شويد.

ورزشی