۱۰ درمان خانگی برای اوریون

اسفند ۱۰, ۱۳۹۵ 2790 18 بدون دیدگاه

توضیحات

زنجبیل، رژیم مایعات، کربوهیدرات و سودا، استراحت، کمپرس گرم، مارچوبه و شنبلیله، کیسه یخ، برگ درخت چریش.

پزشکی