gggg

تعمیر تلفن درس نصب و راه اندازی کیت صفحه کلید

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵ 1986 18 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر تلفن آشنا می شوید.

مشاغل