gggg

تعمیر ضبط صوت بازگرداندن حلقه به نوار کاست

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵ 2457 10 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ضبط صوت آشنا می شوید.

مشاغل