gggg

تعمیر هدفون درس کابل قطع شده

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵ 3771 23 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر هدفون آشنا می شوید.

مشاغل